Biografi

 

 

Lekarerätten

Skandinavisk folkfusion

 

På Cittern, piano, fiol och slagverk låter Lekarerätten den skandinaviska folkmusiken möta nya utryck. Resultatet har sedan 2014 lämnat avtryck på publiken och dansgolvet. Medlemmarna härstammar från Både Sverige och Finland och namnet Lekarerätten syftar på "lekaren" som nämns i äldre Västgötalagen från 1200-talet, lekaren eller spelmannen stod lägst ner på samhällsskalan men lyckades alltid hålla sig i händelsernas centrum.

 

Med sin energi och virtuositet trollbinder Lekarerätten sin publik. Det är svårt att sitta still när dessa spelmän bjuder upp till dans.

 

 

 

Olof Kennemark - fiol

Albin Broberg - cittern

Oskar Lindström - piano

Anton Johanson - slagverk

 

 

 

Lekarerätten

Contemporary Scandinavian Folkfusion

 

On cittern, piano, fiddle and percussion Lekarerätten allows the Swedish traditional music to meet new expressions. The result have left marks on both dance floors and concert halls. The members originate from both Finland and Sweden and the name Lekarerätten refers to the old medieval law of the region Västergötland where the traditional musician stood at the bottom of the society but also always in the very centre of attention.

 

With their energy and exciting performance, Lekarerätten manages to capture their audiens attention. It is hard to sit down when they are inviting you up on the dance floor.

Olof Kennemark- fiddle

Albin Broberg- cittern

Oskar Lindström- piano

Anton Johansson- percussion